FeMA s.r.o.
Informačné systémy a webové riešenia na mieru

Lekáreň


Lekárenský informačný systém tvorí jadro nášho portfólia už od vzniku spoločnosti. V roku 2010 prešiel systém kompletnou reimplementáciou na základe návrhu zohľadňujúceho požiadavky modernej doby a náročného zákazníka. V novom systéme sme reflektovali stovky pripomienok, návrhov a vylepšení pochádzajúcich priamo z lekárenskej praxe.

Náš systém podporuje a zjednodušuje všetky dôležité postupy pri výkone lekárenskej činnosti, od skladového hospodárstva, práce s elektronickou registračnou pokladnicou, fakturáciou dokladov, komunikáciu so službami tretích strán a elektronické objednávanie a množstvo ďalších funkcií, mnohé implementované vzhľadom na špecifické požiadavky konkrétneho zákazníka.

Vieme, že pre expedujúceho farmaceuta je dôležitá jednoduchosť a prehľadnosť ovládania, na čo nadväzuje rýchlosť a kvalita obsluhy koncového zákazníka v lekárni. Vždy vyvíjame softvér so zreteľom na tento dôležitý fakt.

O Firme


Spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1992 formou živnostenského oprávnenia, neskôr sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením. Od začiatku sme sa venovali lekárenskému softvéru, dodávkam s tým súvisiacej techniky a jej servisu. Neskôr pribudla registračná pokladnica poradenstvo a prislúchajúca údržba. Našou hlavnou náplňou však zostal rozvoj a správa lekárenského informačného systému, a všetkého čo s tým súviselo.

V roku 2001 sme sa presťahovali do podnikateľského centra na Kuzmányho ulici č.57 v Košiciach, kde sme sídlili nasledujúcich 14 rokov.

V roku 2008 sa začali práce na novom programe. Pôvodný lekárenský program mal výhodu v jednoduchosti ovládania, ale v čase elektronickej komunikácie a internetu nevyhovoval požiadavkám doby.

Rok 2010 bol prelomovým. Dokončil sa nový program, spolu s aplikáciou požiadaviek plynúcich so zákona o elektronických registračných pokladniciach. Do programu bolo za aktívnej komunikácie so zákazníkmi zakomponovaných množstvo nových funkcií a vylepšení, pričom bolo stále prihliadané na jednoduchosť používania. Nový softvér prináša užívateľom na táre viac informácií, je spoľahlivejší, ale súčasne prehľadný a jednoduchý na ovládanie, tak ako bol doteraz a ako bude aj naďalej.

Od roku 2014 postupne rozširujeme svoje portfólio o internetové systémy a prezentácie na mieru a poradenstvo v oblasti IT a programovania.

Kontakt


Napíšte nám